PASQUA 2019

L'ESPERIT ens ajuda

a conèixer qui és JESUCRIST

Pentecosta

Celebrem avui la Pentecosta, la vinguda de l’Esperit Sant sobre l’Església.

 

Si fem pregària com a cristians, és gràcies a l’Esperit que prega dins nostre.

 

Si, sortint del propi cercle, anem a donar la mà a qui ho necessita, és per l’acció de l’Esperit.

 

Si tenim pensaments de bondat i d’agraïment, és l’Esperit qui ens els comunica.

 

Si ens neix del fons del nostre cor el desig de perdonar i de ser perdonats, és do de l’Esperit.

 

Si trobem una paraula viva que ens il·lumina o sabem dir una paraula que doni esperança, és perquè l’Esperit actua sense parar mai.

 

Si, trencant esquemes, deixem que Jesucrist sigui el centre de la nostra vida i el camí de l’Evangeli la nostra vocació, és per la força de l’Esperit.

 

Si ens estimem i volem fer comunitat entorn al Crist, és fruit de l’Esperit. L’Esperit és el goig de viure la fraternitat i la força de ser testimonis mes autèntics de l’amor de Déu.

​PER PREGAR

Vine, Esperit Sant que ets la nostra llum,

brilla en les ombres interiors.

Escalfa i transforma els nostres cors.

 

Vine, Esperit Sant que fas la teva casa entre nosaltres.

Porta’ns als tresors del teu estatge.

Revela'ns el viatge interior de l'amor.

 

Vine, Esperit Sant, consol i consolador.

Guareix les ferides. Calma l'ansietat.

Sigues consol per a tots aquells que sofreixen.

 

Vine, Esperit Sant, amor de foc que consumeix.

Omple'ns d'entusiasme per la teva visió.

Que el desig de la Veritat sigui vibrant en nosaltres.

 

Vine, Esperit de saviesa i inspiració.

Porta’ns cap a la teva bondat i la teva llum.

Dirigeix el nostre creixement i guia els nostres camins.

 

Vine, Esperit Sant, força dels qui estan ferits.

Sigues calor dels cors gelats.

Dóna força als indiferents, cuida dels febles.

 

Vine, Esperit Sant, font de la nostra pau.

Sana les divisions que destrossen la terra. AMEN.

Jesús viu

entre nosaltres

L’Ascensió

del Senyor

La festa d’avui, l’Ascensió, ens ofereix un altre rostre del Ressuscitat. Acomplerta la seva missió, Crist és glorificat i “seu a la dreta del Pare”. I el seu Esperit inaugura el temps de l’Església.

Aquesta nova etapa, presidida per l’Esperit Sant i protagonitzada pels seguidors de Jesús, cavalca sobre tres eixos, que es poden expressar així:

 • l’encàrrec de continuar l’obra de Jesús,

 • el manament de viure d’acord amb tot el seu missatge,

 • i la ferma creença en que Ell estarà sempre amb nosaltres.

Així comença l’aventura de l’anunci de l’Evangeli per tot el món, que ha arribat a nosaltres, a la comunitat eclesial; amb la missió d’invitar tothom a obrir el cor a la bona nova del Regne, amb l’exemple de la vida i la paraula

Si deixes que la teva vida sigui il·luminada per l’Evangeli veuràs que la llum no és teva sinó un reflex del Ressuscitat, que ens acompanya en el camí.

REFLEXIONA​

 • L’Ascensió del Senyor ens convida a posar la nostra mirada en les coses essencials, les que donen sentit profund a la nostra vida...Vaig superant la preocupació per les coses merament materials? ...

 • Ets conscient de que un cop Jesús acaba la seva vida terrena i és endut junt a Déu Pare, tenim la missió d’oferir la llum i el missatge de Jesús a tothom, perquè experimentin la vida nova de l’Evangeli?... Creus de debò que això és possible, malgrat les dificultats actuals?Què faig al respecte?

​PER PREGAR

Jesús ressuscitat, avui ens manifestes la plenitud de la teva vida, la vida plena, la vida eterna.

Déu, el teu Pare, te l’ha donada al cel i a la terra. Al cel, perquè Déu t’ha constituït Senyor de l’univers, el sentit últim i definitiu de la nostra vida, la meta del nostre camí...

 

A la terra, perquè Déu t’ha fet Senyor, que ofereix la salvació a tothom, i vols que siguem deixebles teus, caminant enmig d’alegries i de penes, però convençuts de que tu ets el Camí, la Veritat i la Vida.

 

Ajuda’ns, Senyor Jesús, a superar una visió horitzontal de la vida i del món, preocupats solament per les coses materials. I aspirar a les coses de dalt, allò que dona sentit profund a les nostres vides, ara com ara: viure des de Déu, el lliurament incondicional als altres, i el compromís de treballar junts per fer una societat més justa i solidària i un món més habitable. Amén

VI diumenge

de Pasqua 

Missatgers de la PAU

del CRIST

L'evangeli d'aquest 6è diumenge de Pasqua continua presentar el testament de Jesús, donat als deixebles. en el moment del seu comiat.

Avui Jesús deixa als deixebles i a nosaltres la seva PAU i la força de l'Esperit Sant que ens ajuda a recordar i viure tot el que Ell ens ha ofert a l'Evangeli.

Però, tanmateix com el diumenge passat ens convidava a estimar els altres  "com Ell ens ha estimat", també avui ens dona la PAU, però "no com la dona el món".

La PAU que ens ofereix Jesús és molt més que l'absència de violència o de conflictes de guerres.  La pau de Jesús es una manifestació de la FE i de la VIDA NOVA que ens proposa l'Evangeli. És una experiència de sentir-se estimat incondicionalment per Déu, que ens donar serenor i alegria interior, acceptació de sí mateix, una mirada nova de les persones, i el compromís perquè aquesta pau sigui una realitat en el nostre món.

Per això, la pau del cristià és una benaurança: "feliços els qui treballen per la pau, perquè Déu els anomenarà  fills seus".

REFLEXIONA​

 • Soc una persona que viu en pau? Què m'ajuda o impedeix ser una persona pacifica en aquest moment de la meva vida?

 • La fe en Jesucrist és motiu de pau, de serenor, de confiança en el futur...una persona que transmetre pau al seu voltant?

 • l'Evangeli d'avui et convida a posar pau allí on hi ha conflictes...He de fer alguna cosa en aquest sentit?

​PER PREGAR

Senyor, la teva presència sempre és font de pau i de joia.

Ajuda’ns a trencar els forrellats de la por

per ser missatgers del teu amor.

Deslliura’ns, Senyor, de les cadenes

amb las quals ens engarjola la por.

Que no ens acovardeixen les dificultats que trobem en el camí

 

Que descobrim l’alegria de la teva presència I la sapiguem oferir als altres. Sense imposar res ni imposar-nos, 

sinó fent  junts els camins pels quals ens vols conduir.

 

Senyor, dóna’ns la valentia i la paraula escaient

per parlar de Tu i de la nostra fe  a tothom, sense vergonya.

 

Senyor, ajuda'ns a ser sempre una comunitat cristiana pacífica i pacificadora; on Tu siguis la llum que ens guia, 

i la pau que ens serena en els moments difícils.

 

Ajuda'ns, Senyor Jesús, a ser  models de fraternitat i de pau al nostre voltant.  Amén.

V diumenge

de Pasqua 

ESTIMEM

Com Déu ens estima

Déu ens estima sempre, malgrat les nostres mesquineses, enveges, desafectes, egoismes i rivalitats. Ara bé, la persona que no estima els altres demostra que no ha experimentat l’amor de Déu. I per més que Déu l’estimi, ella no n’ets conscient, perquè no percep aquest amor..

 

Però, si obrim el cor a la fe, el primer senyal que es fa visible és la trobada amb els germans: els “altres” se’ns fan proïsme i ens surt del cor escoltar-los, servir-los., atendre’ls, col·laborar amb ells, perdonar. Es per aquest camí que el Senyor es fa trobadís i el seu Esperit ens embolcalla. amb la sva llum i la seva Veritat.

 

Quan comencem a conviure i compartir la fraternitat del Crist gloriós i es prenem seriosament el manament del Senyor, l’Esperit irromp sobre nosaltres amb el foc del seu amor, tal com ja ho havia promès Jesús als apòstols Aquesta és la novetat que els cristians hem de fer cada dia més visible i creïble en aquest món que ens ha tocat

REFLEXIONA​

 • Pensa si realment estàs experimentant l’amor incondicional de Déu... O encara penses que Déu t’estima perquè est bo...

 • Una prova de que l’Esperit de Déuestà en mi es que estimo de debò als altres...Fes un llistat de les persones que estimes de debò i un altre de les persones que hauries d’estimar molt més.

 • ¿Quan prego, demano el Senyor el do de l’Esperit Sant perquè pugui estimar com Jesús?

​PER PREGAR

Ens dius, unes coses, Senyor, que dona goig d'escoltar.

Parles d’amor, parles de manaments. I per a Tu és el mateix: estimar Déu, estimant els altres,

Que el teu Esperit ens faci agosarats per estimar de debò i somiar un món millor:

 

Dóna’ns entranyes de bondat i misericòrdia

davant tota misèria humana.

Inspira’ns el gest i la paraula oportuna

vers tots aquells que viuen sols i desemparats.

Ajuda’ns a mostrar-nos disponibles

davant el que se sent marginat i deprimit.

 

Que la nostra comunitat de Maria Auxiliadora, Senyor,

sigui un lloc on la gent vegi que és possible l'amor incondicional, el gran motiu per viure i esperar. Amén

IV diumenge

de Pasqua 

JO us dono

Vida i Esperança

L'Evangeli d'aquest 4r diumenge de Pasqua ens presenta Jesús com a Bon Pastor. Un Pastor que  ens cerca, ens crida i ens congrega, i ens convida a entrar per la porta que condueix a la VIDA PLENA.

Jesús vol que siguem comunitat. Però no una comunitat tancada i estèril. Si fos així, no n'hi hauria vida, ni creixement, ni fraternitat.

La comunitat es la casa de família, on les persones reconeixen i escolten la veu de Jesús i es parteix el Pa de l’Eucaristia i el Pa de l'amor incondicional.

Comunitat cristiana amb uns trets que convoquen a la gent:

Un veritable amor entre els germans,

La confiança i  disponibilitat per servir-nos els uns als altres,

El perdó i la reconciliació.

La celebració joiosa de l'Eucaristia

La lluita per l’alliberament de tot esclavatge i degradació,

  I l’esperança joiosa i ferma de que amb Jesús tot és possible.

REFLEXIONA​

 • Jesús, com a Bon Pastor,ens recorda que vivim la fe no individualment, sinó com a comunitat cristiana...¿Com estic vivint en aquest moments la meva pertinença a l’església, a la comunitat cristiana? ¿Em sento membre actiu i responsable de la nostra comunitat parroquial de Maria Auxiliadora?

 • Visc la meva condició de cristià amb les característiques enumerades anteriorment per fer de la nostra parròquia una veritable comunitat cristiana?

​PER PREGAR

Senyor Jesús, Tu ets el Bon Pastor que camines sempre davant nostre. Nosaltres et volem seguir-te. Ajuda'ns a no fer cas d'altres veus que comuniquen missatges buits, sense vida i esperança.

 

Tu, Bon Pastor, estimes per damunt de tot la nostra vida.

Tu saps qui és cadascú de nosaltres, i coneixes allò que ens convé en cada moment.

Justament perquè ofereixes VIDA a desdir, vida abundant, consistent i eterna, et podem anomenar el Pastor veritable.

 

Tu ets la porta que ens condueix a la VIDA, l’accés a la VIDA de Déu; la porta per on entrar i sortir lliurement, cap als prats del millor viure dels viures. Amén

Amb JESÚS,

la nostra vida té SENTIT

III diumenge

de Pasqua 

Les lectures d'aquest 3r diumenge de Pasqua ens mostren el procés de la fe que fan els primers seguidors de Jesús..

 

Moguts per la fe i amb la força de l'Esperit, els apòstols donen un testimoni coratjós davant el tribunal del Sanedrí.

 

Per la fe, Simó Pere es llença impulsivament a l'aigua per anar a trobar Jesús, mentre que els altres deixebles, també moguts per la fe, porten la barca a terra plena de peixos, malgrat que poques hores abans no han pescat res.

 

En totes aquestes persones, la fe s'ha fet viva i forta quan s'han adonat que la mort i la resurrecció de Jesús és la gran senyal de l'amor que Déu ens te. I ha fet d'aquelles persones seguidors fidels i testimonis joiosos de Jesús.

REFLEXIONA​

 • Jesús diu a Pere que tiri novament les xarxes, malgrat que minuts abans no ha pescat res..

 • ¿Confies una mica més en la Paraula de Jesús perquè la teva vida s'ompli de joia i esperança?

 • L'Eucaristia de cada diumenge, t'ajuda a trobar-te més sincerament amb el Crist Viu?... Surts de l'Eucaristia amb més ganes de ser testimoni del seu

​PER PREGAR

Jesús Ressuscitat, et donem gràcies perquè véns a trobar-nos, com vas anar a trobar els deixebles a la vora del llac;

o les dones a la vora del sepulcre, "quan ja clarejava";

quan la nit dels nostres dubtes començar a obrir-se a la teva llum pasqual, o quan ens refiem la teva Paraula.

 

Et donem gràcies, Senyor Ressuscitat,perquè, com als primers deixebles, ens convides a compartir amb Tu el pa de l'amistat  i la missió que has rebut de Déu Pare.

 

Només ens demanes que sapiguem reconèixer que Tu ens estimes, i volem seguir-te, responent al teu amor i a la teva crida.

Ajuda'ns, Senyor, a confiar en la presència del teu Esperit

que ens omple de coratge, i en la teva Vida Ressuscitada,

que ens fa vèncer les nostres tristeses i desànims. Amén

Feliços

els qui creuran  sense veure

II diumenge

de Pasqua 

Abans de l’experiència de la Resurrecció de Jesús, com  escoltem a l’Evangeli d’avui, les actituds dels deixebles són de por i d’incredulitat. La trobada amb el Ressuscitat canvia les seves vides. Ara la por s’ha convertit en pau i alegria, i la incredulitat de Tomás en fe profunda i seguiment de Jesús.

La Pasqua del Crist inaugura una nova humanitat. Engendrats a la vida de Jesucrist pel baptisme hem emprès una manera nova de viure, un projecte renovador de realització personal i comunitària, on les pràctiques de poder, d’acumular i acaparar han estat substituïdes pel compartir, la solidaritat i l’amor. 

Però tots sabem que aquesta Vida nova no acaba de despuntar com voldríem. Per això necessitem trobar-nos més sincerament amb el Crist Viu, per experimentar la seva pau i l’alegria de ser cristians.
 

REFLEXIONA​

 •     Qué t’ajuda o impedeix descobrir Jesús Ressuscitat a la teva vida? Crist ressuscitat és motiu d’alegria en la teva vida de cada dia?
      Pensa en les persones que esperen el teu testimoniatge de cristià convençut, que demostri que Jesucrist és viu i dóna sentit a la propia vida. Què estas fent en aquests moments per respondre a les seves expectatives? 

​PER PREGAR

Senyor Jesús, la por  tenia tancats als deixebles a casa...
No es refiaven de ningú després de la teva mort en creu. I Tu et vas fer present el primer diumenge de la nostra història com a cristians. 

També nosaltres tanquem sovint amb pany i clau les portes del cor, i no sabem descobrir-te quan et fas present a la nostra vida i al nostre voltant.

Senyor, la teva presència sempre és sinònim de pau. 
Una pau que, si l’experimentem en el cor, la transmetérem als altres sense adonar-nos.

Vas tenir paciència amb l’apòstol Tomàs. Era un home fidel, però una mica resistent al canvi en el camí de la fe.
Tingues també paciència amb nosaltres. Tenim por i, a vegades, som força malfiats. Dóna’ns la confiança que ens ve de la teva presència entre nosaltres. Amén.

 

© 2020 by parròquia Maria Auxiliadora . C/ Salvador Allende 6,  08830 Sant Boi de Llobregat

Tf.  936 40 22 86   Fax  936 30 29 54    E-mail  pmariaauxiliadora@gmail.com   

Proudly created with Wix.com.   Web manager  jabelweb@gmail.com

Darrera actualització: 30 de maig de 2020

Parròquia Ma Auxiliadora. Sant Boi

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now