LA  PARRÒQUIA      

Despatx parroquial

 

Horari d'atenció:

Dimarts i Dijous

de 18:30h a 20:00h

i hores a convenir

Consell Pastoral    2018-19

-

Antoni Villarrubia    Director de Comunit. i Obra

Miguel A. Calavia                                  Rector

Víctor Onrubia                      Vicari Parroquial.

Pedro Vilchez                 Salesians Cooperadors

                       Asoc. de Mª Auxiliadora ADMA

Antoni  Leiva                           LLars Don Bosco 

Mari Luz Rubio               Catequesi 1ª  comunió

Mercedes Rupérez                Comissió de Litúrgia

María Fraile                                  Grups de fe

Pilar Lozano                    Catequesis Familiar i

Carmen Martín                   Pastoral de la salud

Joan Piany           Acció social: Cáritas-Ajuquart

 Eucaristies horari

 

Diària:                        a les 20:00 h

Dissabtes i

Vigílies de Festius:        a les 20:00 h bilingüe

 

Diumenges i Festius:      a les 11:00 h en castellà

                                  a les 20:00 h bilingüe

 

Eucaristia familiar

 

Amb els nens i nenes de catequesi de primera comunió i els seus pares. Un diumenge al mes a l’Eucaristia de les 11:00h

Acollida de càritas

Tiquets a 

Parròquia de Sant Baldiri

Pl. Mn. Jaume Oliveras, 7 08830 - Sant Boi de Llobregat

(recolliu informació sobre la documentació necessària que cal aportar)

Repartiment de roba

c/ Joan Martí 17

El 3r dimarts de cada mes:

de 10.a 12h

 

Botiga d'aliments

C/ Reverendo Solanas

amb C/ Ronda Sant Ramon

Una mica d'història

La història de la nostra Parròquia està molt lligada a la història de l’Obra Salesiana de Sant Boi a la que pertany. L’any 1964 comencen les activitats dels Salesians a Sant Boi. L’Escola, juntament amb l’Oratori Salesià (activitats de lleure i catequesi) van ser les primeres activitats. Ràpidament es va creant als Salesians el nucli d’una comunitat cristiana que celebra la seva fe en els locals escolars. Una aula va ser el primer espai que es va fer servir com a Església.

 

A la dècada dels seixanta, degut al fenomen de la immigració, es dóna un gran creixement del barri de Marianao, on està situada l’Obra Salesiana. D’estar pràcticament a les afores de Sant Boi, queda integrada amb la resta de la vila, i esdevé punt de referència educatiu i social per al barri en creixement i per a tota la vila.

 

Juntament amb el barri, creixen les necessitats. Per aquest motiu, el 1972, essent Arquebisbe de Barcelona Mn. Narcís Jubany, serà erigida la nova Parròquia, sota l’advocació de Maria Auxiliadora. Es confia la seva animació a la Congregació Salesiana.

 

El mes de juny del 2004 passa a formar part de la nova Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, en remodelar-se l’Archidiòcesi de Barcelona.

Una parròquia salesiana

Parlar de parròquia animada per salesians és parlar de l’aportació original que aquests ofereixen dins d’una església particular.

 

Per tant, desenvolupar la identitat salesiana en la parròquia és una condició de vida per als salesians i un dret de l’Església a ser enriquida amb un do que la fa més universal i eficaç en la fermentació evangèlica del món.

 

Quan un Bisbe demana als Provincial dels salesians de la Inspectoria de Barcelona que es facin càrrec d’una parròquia i ells accepten és, normalment, perquè s’ha constatat per les dues parts la condició d’una feliç convergència entre el carisma i el sistema educatiu de Don Bosco i les necessitats pastorals del territori. Actualment són 16 les parròquies i santuaris animats pels salesians en el territori de la inspectoria.

En principi, tots els trets d’una parròquia salesiana estan descrits a la “Proposta Educativa de les Parròquies confiades als salesians”, que podeu trobar a la secció de documents. De totes maneres, nosaltres en subratllem aquests principis:

 

Una parròquia amb una opció preferencial pels joves, i els més pobres, com a eix transversal que impregna tota la vida de la comunitat parroquial.

 

· Una parròquia amb una opció popular, i per tant, integrada en el barri.

 

Que és situa al barri com a centre d’evangelització, fomentant la centralitat del Crist, de l’Eucaristia i el paper peculiar de Maria. En aquesta evangelització, procura ser punt de referència especialment dels allunyats.

 

Que desenvolupa la seva tasca evangelitzadora des de l’educació i la promoció integral de la persona (humana i cristiana).

 

Una parròquia que vetlla contínuament per ser comunitat i que es viu l’acollida a les persones, l’atenció als grups i l’esperit de família. Per això crea l’harmonia entre tots els grups, tot procurant la promoció dels propis de la família salesiana.

 

Una parròquia, que en la nostra situació social actual, fa una opció per les persones nouvingudes, especialment els joves i les seves famílies, afavorint la interculturalitat i el diàleg interreligiós.

La parròquia animada per salesians té com a responsable la Comunitat Religiosa Salesiana. A ella se li confia la missió. De l'esperit comunitari en deriva una visió de servei orgànic i corresponent de l'evangelització.

La parròquia, comunitat cristiana

 

Una Església-comunitat de persones, convocada i reunida per iniciativa de l’Esperit del Senyor. La força que les uneix és la fe en Jesucrist, que es manifesta en l’amor a Déu i en la caritat mútua.

 

Una comunitat-servei. L’Església existeix per al món i s’identifica per la missió que té en el món: anunciar Jesucrist com a salvació, amb paraules i obres.

 

Una comunitat carismàtica on els membres, persones i grups, han estat enriquits per l’Esperit amb dons i gràcies diferents i complementàries.

La parròquia com expressió pròxima i visible de l’Església local, apareix amb els següents trets que caracteritzen la seva fesomia:

 

La diocesanitat. La parròquia, cèl·lula de l’Església local, realitza la seva missió en comunió amb el Bisbe que presideix la diòcesi i en comunió amb les altres parròquies i organismes pastorals diocesans.

 

La territorialitat. La comunitat cristiana parroquial encarna l’Església en un territori concret, com a centre animador que dóna sentit eclesial als diversos grups i comunitats que hi existeixen.

 

La globalitat de la seva missió. La parròquia realitza una funció integral, ja que acompanya les persones i famílies al llarg de la seva existència, en l'educació i creixement de la seva fe, i les acull a totes qualsevol que sigui el seu ritme i vivència de la fe.

 

La amplitud i pluralitat. La parròquia acull tot el poble de Déu i ofereix al creient la pertinença eclesial pel simple fet d’estar batejat.

 

La complementarietat. Encara que la parròquia contingui totes les dimensions de l’eclesialitat, per a realitzar-les necessita l’ajuda i la col·laboració mútua amb altres entitats religioses i institucions civils.

 

Una comunió de comunitats. La parròquia promou i integra comunitats amb estil i qualitat pròpies, que es converteixen en manifestacions d’una vida cristiana unitària i nascuda de la comunió, que es realitza i se significa d’una manera especial en l’eucaristia dominical.

 

Una comunitat corresponsable. La parròquia, com tota l’Església, és de tots els batejats per dret adquirit en un mateix baptisme; tanmateix no tots els fidels exerceixen de la mateixa manera aquesta comú corresponsabilitat, sinó que en la comunió a cadascú li correspon una tasca, que neix de la seva específica vocació o do de l’Esperit Sant. La seva dinàmica és de comunió en la diversitat.

 

Una comunitat presidida pels preveres. Ells són els primers col·laboradors del Bisbe i participen, per tant, de la seva missió d’ensenyar, santificar i regir.

 

La parròquia, com comunitat eclesial, té a Jesucrist per cap i a Maria, com model i Mare de l'Església.

© 2020 by parròquia Maria Auxiliadora . C/ Salvador Allende 6,  08830 Sant Boi de Llobregat

Tf.  936 40 22 86   Fax  936 30 29 54    E-mail  pmariaauxiliadora@gmail.com   

Proudly created with Wix.com.   Web manager  jabelweb@gmail.com

Darrera actualització: 30 de maig de 2020

Parròquia Ma Auxiliadora. Sant Boi

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now