SAGRAMENTS          

Baptisme

 

Dia i hora a convenir, preferentment el segon i quart dissabte/diumenge de cada mes, (excepte durant el temps de quaresma i el mes d'agost).

Es fa una xerrada de preparació, sobre el significat del sagrament del baptisme i sobre el desenvolupament i els signes de la celebració.

Eucaristia

La preparació a la primera comunió es fa al llarg de dos cursos, per als nois i noies de 8 i 9 anys (3r i 4t de Primària).

1er curs (nois i noies que cursen 3r de Primària): Una reunió mensual (6 en total). Els pares també participen d’unes trobades mensuals preparant els temes que hauran de treballar a casa amb els seus fills.

2on curs (nois i noies que cursen 4t de Primària: Reunió quinzenal de l’octubre a l'abril. Els pares participen d'unes trobades mensuals de formació cristiana. 

 

Tant de primer com de segon curs de catequesi hi ha grups de dimarts a divendres.

Reconciliació

 

Uns 15 minuts abans de les Eucaristies dominicals s’ofereix el sagrament del perdó, o bé demanant-ho a un dels preveres

Confirmació

Es proposa a aquells nois/es i joves que en el seu camí de Grups de Fe volen donar aquest pas de maduresa en la fe i de comprimís cristià. La preparació inmediata es fa amb l’arxiprestat de Sant Boi.

 

També, de forma més personalitzada, s’acompanya aquells joves grans que volen rebre aquest sagrament.

Matrimoni

 

Cal preparar amb temps suficient l'expedient i el curs de preparació al matrimoni.

 

El curs consta, ordinariament  de quatre sessions: acollida, la psicologia de la parella, l'amor i la sexualitat, els fills i la dimensió social de la parella, la fe i el sagrament del matrimoni, preparació per a la celebració i celebració del Matrimoni.

Unció de malalts

Durant el temps de Pasqua a la Parròquia celebrem comunitàriament aquest sagrament amb totes aquelles persones que per raó de malaltia i de l’edat hi vulguin participar.

 

També, de manera personal, amb aquelles persones que ho demanen, per causa de malaltia, edad avançada, o per una operació propera.

© 2020 by parròquia Maria Auxiliadora . C/ Salvador Allende 6,  08830 Sant Boi de Llobregat

Tf.  936 40 22 86   Fax  936 30 29 54    E-mail  pmariaauxiliadora@gmail.com   

Proudly created with Wix.com.   Web manager  jabelweb@gmail.com

Darrera actualització: 30 de maig de 2020

Parròquia Ma Auxiliadora. Sant Boi

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now